Základní kurz

200 hodin

Cílem semináře je naučit se základům pedagogické práce se zaměřením na práci s dětmi, mládeží, dospělými, seniory, nebo skupinami, které mají specifické potřeby. Seminář je rozdělen do desíti víkendů během dvou let. Jeho obsahem je teoretické a praktické uvedení do obsahů, cílů, metod, principů práce, rozbor praktických ukázek a práce ve skupinách. Seminář zahrnuje 40 výukových hodin Úvodu do Pedagogiky Franze Ketta a 160 výukových hodin Základního kurzu.


Úvod do pedagogiky Franze Ketta ve Vodňanech se zaměřením na předškolní pedagogiku 2023 – 2024


Základní kurz 2024 ve Vodňanech se zaměřením na předškolní pedagogiku


 

zpět