Úvod do pedagogiky Franze Ketta Vodňany 2023–2024

Kurz je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP. Úvod zahrnuje 40 výukových hodin a pro absolventy pak je možné pokračování dalšími 160 výukovými hodinami Základního kurzu.

Termíny kurzu Úvod do pedagogiky Franze Ketta:
27.-28. 10. 2023
17.-18. 11. 2023
12.-13.1 2024

Více informací

Link pro přihlášení