Úvod do pedagogiky Franze Ketta 2024

Získáte vhled do základů tohoto pedagogického směru, vzdělávací nabídky zohledňující dítě, didaktických principů a dalších specifických způsobů práce v propojení s praxí. Získáte dovednost realizovat vzdělávací nabídku podle stanoveného metodického postupu a modifikovat ji pro vlastní praxi.


Kurz je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP.
Kurz zahrnuje 40 výukových hodin.

Termíny kurzu:
03.-04. 05. 2024
07.-08. 06. 2024
třetí termín bude upřesněn

Více informací

Link pro přihlášení