Teorie v češtině

Základní charakteristiky a specifika pedagogiky Franze Ketta

Základní cíl a cílová kompetence

Magisterská práce Tematický okruh ‚Lidé a čas‘ jako didaktická aplikace

Magisterská práce Kompetence RVP PV ve vzdělávacím programu ‚Aby malé bylo velké‘

Absolventská práce Identita dítěte a prostor mateřské školy

Magisterská práce Podpora životní situace seniorů a jejich religiozity prostřednictvím pedagogiky Franze Ketta